Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Et vaksinepass er begynnelsen på diktatur og slutten på demokrati. Det er på alle mulig måter så inngripende og diskriminerende og hører ikke hjemme i Norge som skal være et fritt og demokratisk land.

Vaksinepass vil føre til at friske mennesker vil da bli tvunget til å ta en ikke godkjent eksperimentell vaksine for å kunne leve som "normalt" i samfunnet, uten at garantien er der for at de ikke ender opp syke eller døde pga vaksinen. Da dette er dokumenterte bivirkninger så langt i år.

regjeringen må forstå at grunnlaget ikke er der for vaksinepasset, altså fleste av oss klarer oss fint og at det finnes andre medisiner som sies å fungere mot de forskjellige virus variantene. Nordmenn kan ikke utsettes for denne type diskriminering og frarøving av frihet til å bestemme over vår egen kropp. Det er Brudd på menneskerettigheter.

Myndighetene skal beskytte sine innbyggere, ikke ta fra de frihet, menneskerettigheter og sette livene våres i fare.

Konsekvensene vil bli enorme for mange og Norge vil ikke bli ansett lenger som et fritt land.