Høringssvar fra Birgit Tronsgaard

Dato: 10.05.2021

Vaksinesertifikat er VAKSINETVANG gjennom bakdøra.

Vaksinesertifikat vil skape APARTHEID mellom menneskene som deltar i en medisinsk vaksinestudie (omtalt som vaksinerte) og mennesker som ikke vil stille i denne (omtalt som uvaksinerte).

Hvordan kan politikerne tillate seg å bestemme over kroppene til menneskene som bor i dette landet? Hvem gir politikerne myndighet til å FRATA FOLKET SINE MEDFØDTE rettigheter? Rettigheten til å bestemme over egen kropp, rettigheten til å bevege seg fritt, rettigheten til å delta i samfunnslivet, retten til privatsfære? Og for noen dager siden ble det til og med foreslått at det å komme seg i en butikk burde knyttes til et vaksinesertifikat. Vil det å skaffe seg brød, ost og smør være forbeholdt de såkalte vaksinerte i fremtiden, og så kan de andre sulte i hjel? Det kan ikke politikerne mene på alvor!!

Jeg er MOT VAKSINESERTIFIKAT, fordi jeg synes det er absurd at grunnleggende rettigheter skal knyttes opp enten mot en vaksine som er unødvendig for folkehelsen, mot en for dette formål ubrukelig test eller mot bevis på at man har gjennomgått en viss sykdom. Vaksiner! - ikke eksperimentell genterapi gjennomført på hele befolkningen - kan være meningsfulle. Men ethvert menneske må få lov til å bestemme selv, vurdere egen risiko og ved sin frie vilje bestemme seg for eller mot inngrep på egen kropp.

JEG GIR IKKE MITT SAMTYKKE TIL INNFØRING AV VAKSINESERTIFIKAT!