Høringssvar fra Ivan Lindø

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Et koronasertifikat, eller koronapass, som det mer passende burde hete, hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn. Og argumentene for å innføre dette er syltynne, og ikke noe vi kan ofre våre menneskerettigheter og Grunnlovsfestede rettigheter for. Korona har lav dødelighet, det finnes flere gode behandlinger, som ivermectin og vitamin D. Det er fremdeles mulig å bli smittet å smitte andre, selv om man er fullvaksinert mot Covid19. Så hva er da argumentet for å lage et samfunn med en underklasse, som ikke er vaksinert?

Nei takk. Jeg vil ikke ha noe koronapass.