Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er ren brudd på Menneskerettigheter for man skal kunne velge selv.
Dere deler folk i to - vaksinerte og ikke.

Kontrollerer og nærmest tvinger folk da man ikke føler man har valg.
Stopp med dette...

- hold fokus på riktige ting ikke og lage kaos og sorterings samfunn.