Høringssvar fra Kåre Eide

Dato: 08.05.2021

På grunn av regjeringens nedstengningstiltak i over ett år nå, har vi altså ikke fått mulighet til å oppnå immunitet annet enn gjennom en dårlig utprøvet vaksine, som jeg ikke ønsker å utsette meg selv, eller mine nærmeste for. Dermed er vi “bundet på hender og føtter”. Et forslag om innføring av vaksinepass er i praksis vaksinasjonstvang, og således et overgrep. Hvis vi vil leve et fritt liv, tvinges vi til å ta vaksinen – ellers får vi ikke tilgang til reise, kultur og andre sosiale arenaer. Det er fullstendig uhørt, og har ikke noe å gjøre i en demokratisk stat, som har menneskerettigheter som sentrale prinsipper. Vaksinasjon i Norge har alltid vært bygget på frivillighet. Det har ALDRI tidligere vært foreslått trusler om frarøving av bevegelsesfrihet og opplevelsesmuligheter dersom du ikke er vaksinert mot sykdommer. Hva blir det neste? Innføring av influensavaksinasjonstvang, fordi influensapandemier hvert år tar livet av mellom 900 og 2000 mennesker i Norge? Hovedsakelig eldre….

Innføring av vaksinepass innebærer overvåkning av personlige helseopplysninger, og deler følgelig borgere inn i “a-lag” og “b-lag”. A-lag (vaksinerte) får rettigheter og muligheter, mens b-lag (ikke-vaskinerte) blir ekskludert fra deltagelse. Og begrunnelsen ( idag) er å hindre utbrudd av en virussykdom som tar livet av færre enn 0,2 % av (hovedsaklig den eldre) befolkningen. Barn og ungdom dør ikke av viruset. Svært få voksne dør av det.