Høringssvar fra Jorid Søbstad

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Til Regjeringen!

Jeg er helt i mot vaksinepass.

Jeg er 94 år gammel og helt klar i hodet. Jeg er sjokkert over hvordan myndighetene nå styrer landet vårt.

Jeg har aldri tatt en influensavaksine og jeg har aldri hatt influensa. Jeg har et immunforsvar og jeg stoler på det. Fra myndighetene får jeg vite at jeg ikke kan stole på meg selv. Jeg må sprøyte gift inn i kroppen for ikke å bli syk og for å beskytte de svake. Dette er galskap satt i system. Jeg dør når jeg dør. Hvorfor er alle så livredde for døden? Nå skal folk holdes kunstig i livet år etter år. Det ser kanskje bra ut for statestikken til Norges helsevesen. Gå på et pleiehjem og se hvordan de som bor der har det. Er det et verdig liv?

Nei til vaksiner og nei til vaksinepass! Hvordan kan dere dele befolkningen inn i 2 grupper på denne måten? Legg vekt på det som er helsefremmende og nærende!

Slutt å innbille dere at å sprøyte gift inn i en kropp gir god helse. Kom til fornuft! Hvem er dere som styrer dere, undrer jeg meg.

Hilsen Jorid Søbstad, 94 år gammel