Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174230

Dato: 05.05.2021

Jeg er i mot endringen av smittevernsloven og at regjeringen får fullmakt!