Høringssvar fra Marvold Forvaltning

Dato: 11.05.2021

Jeg er sterkt i mot en gradering av demokratiske rettigheter i befolkningen.