Høringssvar fra Elin Hage

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke vaksinepass. Det er diskriminerende