Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 163742

Dato: 06.05.2021

«Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn. Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn.«

Vh

Ingvard Frøyland