Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er mot grunnloven og menneskerettigheter .. Vi har en fri vilje og friske mennesker skal ikke bli tvunget til å være med på en eksperimentell vaksine program !!!!