Høringssvar fra Nina Lundgård

Dato: 09.05.2021

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjenneteng ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individets grunnleggende rettigheter ivaretas.

Norge er et konstitusjonelt monarki, et reprensentativt parlamentariskdemkokrati og en rettsstat. Siden 1814 har landet hatt en demokratisk statsforfatning i henhold til prinsippet om folkesuverenitet. Dette er jfr Wikipedia.

Jeg mener at Koronasertifikat strider imot demokratiets grunnprinnsipper og grunnloven.

Et Koronasertifikat vil føre til segregering og forskjellsbehandling av det norske folk.

Et slikt sertifikat er også en måte å kontrollere det norske folket på. Og vår demokratiske frihet opphører.

Derfor er jeg imot innførigen av et Koronosertifikat.