Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

NEI! Vi kan ikke gjøre dette mot det Norske folk en gang til. Dette vil kun føre til mere splittelse blant folket. Hold Norge samlet under ett. La oss bevare friheten til å selv velge.