Høringssvar fra Martin Hansen

Dato: 10.05.2021

Jeg er imot koronasertifikat av følgende grunner:

#1 Jeg samtykker ikke i forskjellsbehandling av borgerne i riket.
#2 Jeg er imot press rettet på helserelatert behandling, spesielt når den er rettet mot friske personer.
#3 En hver innlands restriksjon på de uvaksinerte vil være i strid med grunnloven §106 «Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser" og må forkastes.
#4 En hver restriksjon på grensepassering vil være i strid med grunnloven §106 «Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.» og må forkastes.

Vennlig hilsen
Martin Hansen