Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 173411

Dato: 06.05.2021

Innføring av vaksinepass er det dummeste jeg har lest om! Er hele regjeringen ruset eller?Vaksinepass er lik segregering. Trodde vi bodde i et demokrati med retten til å bestemme over egen kropp, ytringsfrihet og frivillighet til å bestemme om en vil putte disse haste "vaksinene" inn i kroppen. Vaksiner som tar livet av tusenvis av mennesker, bivirkninger som er enorme, og dette er bare begynnelsen! Dette begynner å ligne et diktatur! Så Svaret mitt til vaksinepass er : NEI!