Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg protesterer på det sterkeste mot innføring av vaksinesertifikat. Jeg oppfatter det som et grunnlovstridig tiltak som fratar oss som borgerere grunnleggende rettigheter.