Høringssvar fra Aron Johannes Einarsen

Dato: 07.05.2021

Som autorisert Bioingeniør vil jeg gi min sterkeste anbefaling om å IKKE innføre noen form for sertifikat.


Dette er først og fremst diskriminerende og jeg som privatperson har rett på å frivillig takke nei til vaksine slik det nå fremstår med tanke på overdødelighet og alvorlig sykdom. Jeg er frisk, har et optimalt immun system og har rett til å bestemme over min egen kropp og helse.

Det er ikke grunnlag for å pålegge meg en vaksine som vil gi meg innskrenkning i min bevegelsesfrihet ved innføring av vaksinepass. Jeg er ingen vaksinemotstander, konspiratoriker eller i opposisjon mot faglig begrunnelse og nødvendige tiltak. De inngripende konsekvensene ved å innføre begrensning i min bevegelsesfrihet og valgmuligheter, bryter med mine menneskerettigheter og norsk grunnlov. Og disse corona-vaksinene har hastegodkjent og IKKE godt nok faglig begrunnet gjennom uttesting. Det er nå tilnærmet like sannsynlig å dø av bivirkninger av vaksiner som av selve sykdommen. Tallene for covid-19 dødsfall er overrepresentert av comorbiditet og derfor kan død være noe overregistrert.

Med disse begrunnelsene er det ikke lovhjemlet i å innføre vaksine-sertifikat som begrenser min frihet. Dette er direkte overførbart til Nürnberg prosessen. Dette vil ikke Norge være bekjent av. Dette vil være et overgrep fra Staten, på lik linje med de domfellelsene Norge er dømt for i flere saker i EMD.