Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Er motstander av korona sertifikat. Det er helt unødvendig.