Høringssvar fra Markus Bartz

Dato: 06.05.2021

Dette er helt uaktuelt, minner om Nazi-Tyskland 1933-1945!