Høringssvar fra Lars Silbodal

Dato: 10.05.2021

Det er på rene at tanken bak dette er god. Men det kommer desverre til kort da vi ved å godta dette, fratar den frie borger sin frihet forankret i grunnloven, og setter begrensninger for de menneskene som på et eller annet stadie velger å avstå fra å ta vaksinen.

Hvis man innskrenker befolkningen i å reise fritt, er det å anse som frihetsberøvelse. Og når det at på til kommer fra staten, blir det å anse som diktatoriske virkemidler.

Jeg stemmer nei til dette!