Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Vi er ikke tjent med et "passerseddelsamfunn" som skaper falske skiller mellom menneskene. I tillegg gir et slikt pass assosiasjoner til en tid hvor staten merket noen av sine innbyggere med gul stjerne. Tøybiten er blitt digital, og de som ikke innfrir kravene til et gyldig pass, kan bli stemplet som smittebærere slik jødene i nazi-tiden. Som fri borger i Norge opplever jeg nå at utviklingen går i en totalitær retning. Jeg er 53 år og har aldri følt at myndighetene har truet meg. Men nå kjenner jeg faktisk på en skremmende følelse.De som er engstelige for hva en midlertidig godkjent vaksine og helt ny vaksineteknologi kan gi av langtidsbivirkninger opplever nå at frivilligheten knyttet til vaksineringen ikke er et reelt valg. Like rettigheter for loven og som samfunnsborgere er et grunnleggende prinsipp som bortfaller ved innføringen av dette passet.