Høringssvar fra Marius Kringeland Dagsland

Dato: 11.05.2021

Om man hensynstar faktisk eksisterende informasjon - så blir det åpenbart at vaksinepass mot en sjukdom som dreper ufattelig få av de smittede, både er tyranni og galskap: det fratar folk muligheten til å reelt velge fritt, gjennom "straff" dersom man ikke vaksinerer seg.
Om vi skal ha fritt helsevalg i Norge, kan man ikke innføre vaksinepass - da er det ikke lenger fritt. Det at det skal brukes tyranniske metoder for å få folk til å gi etter, eller føye seg, gjøre som regjeringen vil, er dette såklart ikke greit.

det er også alt for tidlig til å fastslå noen som helst effekt av vaksinen, annet enn bivirkningene, da vi ikke har sett om sykdomsforløpet har endret seg over nok tid etter at man begynte å vaksinere.
Det er også viktig å få frem at - selvom det i hovedsak skrives ensidig i pressen og offisielle kanaler er det en mengde mennesker med stor faglig dybde som taler i mot både trusselen v/ covid-19, og også mot tiltakene. I Belgia ble det tidligere i vår dømt at alle tiltak måtte oppheves, og det har også vært andre eksempler på stater og nasjoner som velger helt andre fremgangsmåter, som er mye mindre innkrevende av folks rettigheter. Dersom Norge skal kunne kalle seg et fritt land, eller et land med stor grad av frihet er det åpenbart at vaksine eller koronapass ikke kan innføres.
At det hele tatt er til høring er et tap for frihet, og etter mitt syn skammelig. Når det i tillegg blir hemligholdt begrunnelsesgrunnlag, og ikke offentlig gjort hvem som står bak rådgivningen som har ført til det, så er det klart at tilliten til nåværende regjering bør være null, hos alle.
Det er også mistenkelig dårlig gjennomført håndtering av sykdom - da istedenfor å oppfordre til immunforbedrende tiltak, så er det kun snakk om vaksine. Alt er altså en sporet, og det er rett og slett en skummel retning i frihetsinndragelse som nå er på agendaen. Det vil uten tvil føre til at flere tar vaksinen, selv om de ikke ønsker det... og det er derfor klart at med en slik praksis så blir bestemmelsestakerne, om det blir til vaksine pass, direkte ansvarlige for en mengde ødelagte og mistede liv gjennom bivirkninger.
det er heller enda ikke noen foreliggende rapporter (offentlig i alle fall) som i dybde har gransket, vurdert og reflektert rundt scenarioet vi har idag, og eventuelle andre scenarioer. Noe sammenligning med Sverige og andre nasjoner; men det er fortsatt snakk om underdødelighet i Norge etter et år med pandemi, og på bakgrunn av dette skal det fremsettes krav om å måtte ta vaksiner for å opprettholde normale rettigheter? Utvilsomt en tyrannisk fremgangsmåte - spesielt med tanke på hvor lite tid som har vært med og uten vaksine, og også i en pandemi som helhetelig.
Om en slik praksis blir vedtatt så kan man bare frykte hva fremtiden blir - da det er klart at å være fri ikke lenger går i Norge.