Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvaret må bli NEI. Dette sertifikatet vil gjøre forskjell på folk og deres muligheter og frihet. Det blir et sorteringssamfunn. Det er å ta fra friske mennesker sine grunnleggende rettigheter som fri bevegelse. Det skal ikke være nødvendig at mennesker må bevise at de ikke er syke for å beholde sine muligheter og frihet.

Dette skaper splid i folket og samfunnet. Vi må stå sammen i en pandemi også, splid er det motsatte.