Høringssvar fra Lillian Dahle

Dato: 06.05.2021

Jeg vil protestere på det sterkeste mot å innføre vaksine pass i Norge.

Det vil på alle måter stride mot vår suverene rett til å bevege oss fritt som levende menn og kvinner.

Vaksinene er IKKE godkjent, og vil tidligst bli ferdig prøvd i 2023.

Vaksinene er ikke ufarlige.

Vaksinene er høyst eksperimentelle, og er ikke vaksine det vi vanligvis kjenner til som nettopp det.

Det er ingen som vet hva skader den vil påføre de som tar den i det lange løp.

Dette vil være i strid med legenes ED der de lover å ikke gjøre noen skade på noen levende menn og kvinner.

Det kommer konsekvenser for de regjerende makthaverne personene som vil innføre en slik lovstridig endring i vår måte å leve på.

World freedom alliance, er opprettet av mange leger, forskere og biologer som alle er enig i at dette Ikke er en vaksine. Og den er meget farlig. Så det å skulle innføre et "premieringsystem" for å lokke menn og kvinner til å ta vaksinen mot å få "frihet" strider mot menneskerettighetene.