Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er bekymret over at det snakkes om at man må ha koronapass for å kunne reise eller benytte seg av ulike tjenester i samfunnet. Jeg mener at dette helt klart strider mot menneskerettighetene og at det er imot Nürenberg-koden som sier at ingen skal måtte vise helseattest for å kunne bevege seg fritt. Jeg skjønner ikke i det hele tatt hvordan noen kan tenke tanken på å innføre en slik for for segregering eller apartheid hvor man i praksis vil ende opp med første- og annenrangs borgere. En slik verden uten personlige rettigheter og friheter ønsker jeg ikke å se.