Høringssvar fra Finn Kolberg

Dato: 12.05.2021

Man forstår behovet for å få samfunnet i gang igjen, men vaksinepass skaper urimelige skjevheter som ikke kan forsvares i et godt samfunn.

Vi er utvilsomt mange som i beste dugnadsånd har fulgt opp regjeringens råd og regler for godt smittevern. Mange av disse igjen har i tillegg sørget godt for både personlig og samfunnets helse gjennom år og ti-år med systematisk forebygging i forkant. Det er godt belegg for å fremheve fordeler ved meditasjon, yoga, mosjon, samt bruk av vitaminer og mineraler i så henseende. Det er ikke rimelig å anta at gode vaksiner kan dukke opp i enhver krisesituasjon, mener vi. I dette tilfellet har vi fått nødgodkjente, eksperimentelle vaksiner, som tildels kan minne om "russisk rulett". Det synes ikke rimelig å "belønne" bare de som satser på nødvarianten når det gjelder sertifikat til å bevege seg i samfunnet.

Helsemyndigheter må ta forebygging og generell helse mer på alvor for senere mulige tilfeller av pandemier. Vaksinesertifikat blir i et slikt perspektiv altfor korttenkt, og forslaget må forkastes som sådant.