Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 119446

Dato: 06.05.2021

Jeg godtar IKKE vasinepass. Dette strider med alle lover og regler om fri ferdsel og menneskerettighetene