Høringssvar fra Eirik Olsen Ludvigsen

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg samtykker IKKE å innføre vaksinepass. Dette vil være et grovt overtramp i forhold til mine rettigheter som menneske til å bestemme over min egen kropp. Det bryter fullstendig med norsk lov, menneskerettigheter, samt Nürnbergprotokollen. Under ingen omstendigheter vil jeg la meg bli brukt som et eksperiment eller som forsøkskanin ved å sprøyte inn en giftcocktail som vi ikke vet hva er i min kropp. En injeksjon som viser seg å ha så mange ufne følger, også død.
Ved et slikt pass, vil diskriminering av mennesker slå ut i full kraft, OG vil få store, alvorlige følger. Denne coctailen de har blandet sammen i injeksjonssprøytene ligger heller ikke under begrepet vaksine, da dette såkalte viruset fremdeles IKKE har latt seg isolere.
En innføring av vaksinepass vil være en akt av kriminell handling.