Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg synes at et vaksinepass er et angrep på folks menneskerettigheter, innskrenker folks frihet, og bryter med norsk grunnlov.