Høringssvar fra Linda Berner

Dato: 12.05.2021

Jeg er i mot corona pass, vaksinepass, grønt pass som er et diktaturpass, overvåkningspass for at the great reset og Ag21/30 skal innføres som i realiteten er totalitær styringsform som innføres. Jeg er i mot verdensdiktatur og globalt styresett. Jeg er i mot tvang. Jeg er for individet og ikke for kollektivisme, kommunitarisme og den økende transhumanismen. Individet kan ikke fortsatt eksistere med fullstendig overvåkning og totalitær styringsform/diktatur, da blir vi alle slaver av noen få globale herskere. Et slikt pass gjør det mulig å innføre diktaur i hele verden i hastetempo. Dette er en krig men: propagandaen skal få det til å se ut som om det er en dugnad. Den 4.industrielle revolusjonen er en krig. En krig om menneskerettighetene og rett til å være et individ, rett til egen kropp, eie eiendom og ha egne eiendeler, ikke være under medisinsk diktatur og eller være forsøks personer for Big Pharma og Big Tech. En krig for å leve naturlig og ikke som overvåkete transhumanister i diktaur hvor 1% eier alt/fører krig og 99% er/blir slaver. Den 4.industrielle revoulusjonen skal bli the great awakening og ikke at diktaturpass innføres og 1% eier jorden.