Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei til koronasertifikat.

Et koronasertifikat/vaksinepass vil være et seriøst brudd på personlige og menneskelige rettigheter. Det bryter med Norges grunnlov og internasjonale menneskerettigheter. Det vil føre til diskriminering, forskjellebehandling, segresjon og tap av frihet.