Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg har fulgt vaksinasjonsprogrammet selv, og for våre barn. Jeg er ikke vaksinemotstander. Men det skal være frivillig!

Det å innføre vaksinepass er ikke greit av flere grunner. I det det innføres vaksinepass, er det ikke lenger frivillig å ta vaksinen. Da må man ta vaksinen for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre borgere. Det strider i mot menneskerettighetene!! Et hvert menneske har rett til å bestemme over egen kropp!!