Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

NEI til vaksinepass!

Et slikt sertifikat, med i tillegg utvidede bruksområder, kan resultere diskriminering, og er en trussel for det flotte og åpne samfunnet vi lever i , bygget på tilitt og frihet.

Dette forslaget er spesielt uforenlig med det høye fokuset på likestilling på alle andre samfunnsområder. Ved innføring av et slikt sertifikat gis det rom for diskriminering på bakgrunn av om borgere velger å takke eller nei til en medisink behandling, noe som bærer preg av indirekte tvang og bør absolutt stoppes både i Norge, og på verdensbasis.