Høringssvar fra Jeanette Luytkis

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

På vegne av Kamamuta AS er vi i MOT koronasertifikat.

Kamamuta jobber med spillutvikling for læring til organisasjoner, ansatte og ledere. Hensikten er å bygge god mental helse og livsmestring.

Det er mange som sliter i denne pandemien og flere vi har snakket med er bekymret for koronasertifikatet. På toppen av det stresset de føler nå må de samtidig føle seg presset til å ta en eksperimentell vaksine som de enten ikke kan eller ønsker å ta.


Vaksinene er eksperimenteller og har ikke gjennomgått nok tid til å teste ut langtids bivirkningene. Astra Zeneka og JJ er gode eksempler på dette da de ble trukket fra markedet i flere land pga alvorlige bivirkninger.

Et slikt pass vil skape et unødig press på folk som av ulike årsaker ikke kan, eller ønsker å ta vaksinen. Vi har et fritt vaksinevalg i Norge og et slikt pass vil indirekte "presse" folk til å ta vaksinen mot sin vilje fordi de vil ellers miste mange av sine rettigheter. Da blir ikke dette frivillig lenger.

i organisasjoner kan man oppleve splittelse i arbeidsmiljøet der noen er for et slikt pass mens andre opplever det som press. Det er nok press fra før pga denne pandemien.

At koronasertifikatet viser om du har hatt C19 eller har testet negativt på en PCR test hjelper heller ikke i så måte. Vi vet ikke hvor lenge man er immun etter å ha hatt C19, da man kun tester antistoffer og ikke Tceller. Et slikt pass vil være diskriminerende for disse da passet vil ta fra dem rettigheter når man kanskje ikke er smittsom men fortsatt immun.

Videre vet vi at jo flere man tester jo flere positive svar får man. Dersom noen har vært uheldig og havnet i "falsk positiv" - bunken vil dette være diskriminerende også for dem.

Hva med de som har et naturlig og sterkt immunforsvar? Disse vil ikke kunne "bevise" at de er friske nok til å kunne f.eks reise. Dette gjelder de fleste i befolkningen da dødeligheten under 65år er ekstremt lav.

Jeg mener at et slikt pass vil skape et splittet samfunn og splittelse på arbeidsplassen uten de verdier som Norge er tuftet på. Frihet, likeverd og menneskerettigheter. Er det et slikt samfunn og arbeidsliv vi ønsker?

Se på Texas i USA. De har forbudt vaksinepass og har åpnet samfunnet uten pålagte restriksjoner. Norge må ikke følge EU, men kanskje heller være et land som kan gå foran som et godt og banebrytende eksempel. Der andre land kan se til Norge og heller følge oss?

Vi er heldige i Norge med få dødsfall og har klart oss ganske godt i denne pandemien i forhold til mange andre land. Vi har tid til å vente. Vi må ikke innføre et slikt sertifikat nå. La det gå litt tid og heller se hvordan vaksinene fungerer, hva som skjer med langtidsbivirkninger og heller fokusere på tillit til folket, holde på våre gode verdier og gå foran som et godt eksempel. Kanskje andre følger etter.