Høringssvar fra Amund Pedersen

Dato: 07.05.2021

Jeg ønsker ikke å oppgi privat helseinfo eller at noen skal ha tilgang til min helseinfo.

Min private frihet er nå, og bør fortsatt være uavhengig av slik info.

Corona er rett og slett irrelevant her.