Høringssvar fra Lars Frelsøy

Dato: 08.05.2021

Regjeringen skriver:
Departementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om koronasertifikat.
Formålet med de nye bestemmelsene er å etablere et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat.
Videre skal forslaget legge til rette for innføring av en kommende EU-forordning og gi departementet fullmakt til å effektivt regulere bruken av et koronasertifikat i forskrift når det er behov for dette.
I regi av at smittevern-lov statusen som pt er gjeldende i Norge med de utvidede fullmakter dette gir til Regjerende organer til å arbeide uten vanlig demokratisk prosess, kan det virke som de ønsker å benytte dette for alt hva det er verdt. Dette er et farlig og udemokratisk mønster vi på generelt grunnlag bør være svært skeptiske mot.
For eksempel så bringes dette lovforslaget frem med SVÆRT kort høringsfrist. Kun 1 UKE! Dette er direkte rystende alvorlig.
Et lovforslag som, dersom det blir vedtatt, kan få den 5 Mai, 2021 til å stå som et veiskille i Norsk politisk historie. For dette lovforslaget blir lansert på tross av at kun 29% av Norges befolkning har tatt vaksinen på dette tidspunkt, og vi mest sannsynlig vil se at majoriteten av befolkningen ikke kommer til å ta denne. Det er store deler av befolkningen som ikke kan ta vaksiner av ulike årsaker, noen for hypersensitivitet, allergier, astma eller noen på grunn av andre sykdommer og diagnoser. Så er det også en stor andel av befolkningen som simpelthen har valgt å ikke ta disse vaksinene all den tid: A. De er hastegodkjente. B. De er eksperimentelle. C. Selskapene som produserer de er fritatt erstatningsansvar ved evt alvorlige bivirkninger eller død. D. Det er forbundet stor risike ved flere av vaksinene.
Videre representerer innføringen av et Coronapass en diskriminering mot egen befolkning og spesielt mot de 71% av befolkningen som ikke har tatt vaksinen.
I tillegg bryter premissene et slikt "pass" representerer mot en rekke Norske lover og forordninger og ikke minst mot Grunnlovsparagrafen om at enhver borger skal kunne bevege seg og reise fritt i hele riket.
Det kommer også tydelig frem fra Regjeringen at dette er koordinert med EUs instanser og vi får med dette en ny bekreftelse på at smittevernstaten har erstattet rettsstaten.
Dette betyr i praksis at denne endringen av smittevernloven innebærer et system som vil dele inn befolkningen slik at man er første- eller annenrangs borger.
Et utvidet vaksinepass for covid-19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være en gjeninnføring av passersedler.
Det er en type dokument vi knytter til autoritære regimer.
Dette skrev seks ledende akademikere i en kronikk i Dagbladet 7. mars.
To viktige argumenter:
1. Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk.
Om vaksinepasset blir en generell innenlands passerseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering.
2. Vaksinepass som passerseddel vil kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon. Kommersielle aktører som flyselskaper og kjøpesentre vil kunne kreve registrering av deg og din familie som vaksinerte eller uvaksinerte.
Konklusjonen i kronikken er:
Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn.
Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn. https://steigan.no/2021/05/stans-koronasertifikatet/
mvh Lars Frelsøy, Oslo