Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 130139

Dato: 05.05.2021

Hei,

Jeg føler at om regjeringen vedtar noe slikt at det er bekymringsverdig.

I det hele tatt at nedstegningen har vart i over ett år er bekymringsverdig. Og den kulturen vi nå har at våre medmennesker både er redde og skeptiske ovenfor hverandre i slik lang tid er serdeles destruktivt.

Ett slikt vedtag vil uungålig medføre en segregering av samfunnet i forhold til hvilke valg mennesker velger å ta.

Dessuten er det langt ifta sikkert at alle kommer seg godt gjennom de forskjellige vaksinene, styrke på dosering og de forskjellige vaksine selskapene. Blant annet blod propp fra Astra Zernica som er allment kjent.

Det å innføre ett slikt vedtag er i prinsipp å legge ytteligere press på masse vaksinering og mot arbeider ideen og tanken om fri vilje og frie handlings valg. I prinsipp å se på som tvang innført i lovverket.

I prinsipp vil også ett slikt vedtag innebære ytteligere betingelser og restriksjoner vedrørende reise. Som også er direkte inngripende i menneskers liv.

Masse media har vært meget uansvarlige med hvordan dette har blitt presentert. Og det tror jeg vi alle kan være enige om når vi ser traumatiserte mennesker på gaten, og ser hvilke nivåer av stress, traume og frykt som råder.

Vi kan alle være enige om at en slik måte å presentere informasjon på ei kan vare for evigt, og denne nestegningen like så. Bedrifter trenger å gjenåpne, og kontakt er ett grunnlegende menneskelig behov. Som vi trenger for å kunne fungere og brilliere som mennesker.

Å fortsette slik vi holder på nå får konsekvenser ingen av oss er forberedt på å håndtere. Hverken dere eller folket i Norge.

Vi kan ei få rundt å være redde for noe hele tiden. Vi kan dø når som helst. Og å stå ovenfor det ukjente i vanskelige omstendigheter er i boende medmenneskers reise. Ingenting vi kan ungå med lov eller restriksjoner.