Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133821

Dato: 06.05.2021

Først og fremt er PCR testene ikke godkjent, bare midlertidig. Det samme gjelder injeksjonene som dere kalle vaksiner , de er kun hastegodkjent til nød og vil isåfall ikke bli godkjent før kanskje år 2023. Alt dette er farlig og ulovlig testing på menneskene og strider imot menneskerettigheter.

Dette lovforslaget bryter med både Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 -113

De internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3, 12 , 13, 18 og 30

Diskrimineringsloven 'Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl. vedl 1.

De vaksiner som danner grunnlaget for det planlagtse vaksinepass, er samtlige kun nødgodkjente, eksperimentelle vaksiner som aldri tidligere er testet ut på mennesket.

Myndighetenes press mot befolkningen for å la seg injesere med disse bryter mot Nürnberg-kodeksen. De ansvarlige vil kunne bli stilt strafferettslig ansvarlige og dømt for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten.

Ansvarlige er både de som gir ordre og de som passivt eller aktivt medvirker til brudd på de ovennevnte lover og forordninger.