Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg fraråder iverksettele av en vaksinepass-ordning i Norge i forbindelse med Covid-19.

En slik drakonisk inngripen i befolkningens liv og virke samt det menneskerettslige bruddet dette ville utgjøre ville selv ledelsen i en uttalt fasciststat vært forsiktig med å sette i verk. Det vises for øvrig til Norges Grunnlov, Nürnbergkonvensjonen og Folkerettslige forpliktelser.

Bergen. 11. mai, 2021