Høringssvar fra Ola

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Frihet for mennesker til å bevege seg- og til å handle fritt er ikke en gode som skal tildeles/ fratas av de som sitter i makt. Friheten til å bevege seg- og handle fritt er- og skal være en menneskerett og selvfølge.