Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot at Norge skal innføre vaksinepass. Vaksinering er frivillig i Norge , og et evt pass vil dele befolkningen i to: et " A lag" som har latt seg vaksinere og et "B lag" som ikke kan eller ønsker å vaksineres. De som vaksineres vil oppnå rettigheter / goder som vi til nå har sett på som en selvfølge , noe de ikke vaksinerte ikke lenger har.Det betyr at vaksinering i praksis ikke er frivillig !
Å miste retten til å gå på arrangementer, eller til å reise er å bli fratatt sentrale rettigheter.
Dette lovforslaget bryter med den Norske Grunnlov, Kapittel E , paragraf 92-113, og de internasjonale menneskerettigheter , artikkel 1,3,12,13, 18 og 20.

De vaksiner som danner grunnlaget for det planlagte vaksinepass er samtlige kun nødgodkjente, eksperimentelle vaksiner som aldri tidligere er testet ut på mennesker. Myndighetenes press mot befolkningen for å la seg injisere med disse , bryter Nürnberg - kodeksen . De ansvarlige vil kunne bli stilt strafferettslig ansvarlige og dømt for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten .


Vi ser også sanksjoner som blir brukt feks i Danmark der vaksinepass er et krav til innbyggerne for at de skal få tilgang til varer og sosiale tjenester.

Et vaksinepass vil ( ref forfatter , journalist og feminist Naomi wolff ) være det første steg mot et overvåkingssamfunn med et sosialt kredittsystem ( som i Kina ) der befolkningen overvåkes hele tiden gjennom et slikt system.

Vi vet også at virus endres , og at nye varianter oppstår . Slik vil det også være i fremtiden. Noen blir syke av vaksinen , og det er helt forståelig at de ikke ønsker nye vaksiner! Skal de da nektes de samme goder som de som er vaksinert ?? Dette er ikke demokrati!