Høringssvar fra Frøydis

Dato: 11.05.2021

Nei til vaksinepass! De som ikke ønsker å ta vaksinen skal ikke diskrimineres eller bli holdt utenfor.