Høringssvar fra Harald Schiøtz Wibye

Dato: 06.05.2021

Hele smittevernloven skulle avskaffes umiddelbart. Den er bare et påskudd for å oppnå kontroll over borgerne.

Hvorfor? Her har vi et usynligog ufarlig virus som ikke er videnskapelig isolert som teste med en PCR test som både WHO, FHI og konstruktøren har uttalt er uegnet til å påvise virus. "Den kan finne hva som helst hos hvem som helst" uttaler oppfinneren Kari Mullis dette ved å kjøre mange nok cykler slik som i Norge (45). Dokumentert opp mot 97% feil positive.

Covid-19 er ikke lengre ansett å være "a high consequence infectious disease " opplyst på den Britiske regjerings nettsider 19 mars 2020

Smittevernloven strider mot grunnloven og skulle aldri vært godkjent.