Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 169348

Dato: 06.05.2021

Et vaksinepass eller vaksinesertifikat er et overgrep mot oss borgere. Det innebærer i praksis at man tvinges til å ta en vaksine, som myndightene sier er frivillig. Alternativet for folk som likevel velger å la være å la seg vaksinere, vil innebære en klassedeling i samfunnet der en del av oss utestenges og fratas en frihet som vi har vår rett til. At man lar smittevernloven trumfe alle andre lover, er hårreisende. Her bør det gjøres en NØYE gjennomtenkt vurdering.