Høringssvar fra Anonyma

Dato: 12.05.2021

Jeg vil ikke ha korona sertifikat. Jeg syntes at det er helt utrolig at denne i det hele tatt blir tatt inn for høring. Hva skjer med demokratiet og menneskerettighetene? Det er en menneskerettighet å bestemme over seg selv og sin kropp. Man kan ikke ekskludere folk fra samfunnet fordi enkelte ikke vil ta disse giftsprøytene dere prakker på befolkningen.