Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette høres ut som Davidstjernen jødene ble pålagt av nazistene. Nye identifiseringer i forhold til ens helse. Skal man etterhvert få hiv/aids sertifikat også? Hva med sertifikat for de uten kjønnssykdommer generelt?

Vaksinen bør først og fremst tilbys alle. Når alle har fått tilbud vil sertifikat være unødvendig og ingen er diskriminert.