Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105148

Dato: 06.05.2021

Stans koronaserfikatet!!

Dette er ikke løsningen. Ikke bruk dette som et tvangsmiddel for at folk skal ta vaksine.