Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er brudd på menneskerettighetene. Dette er helt vilt og burde være et fritt valg.
Det er ikke helse å skulle ta en vaksine! Virkelig!