Høringssvar fra John Roger Holte

Dato: 11.05.2021

Det som har skjedd i Norge det siste året eller mer, er et overgrep mot det norske folk man må beskrive som et rent landsforræderi. At rapportene som inneholder informasjon om bakgrunnen til nedstengningen skulle holdes hemmelig i hundre år pga. "personvern hensyn" fremstår som fullsatendig forkastelig i et vestlig demokrati. Norge og Danmark stengte med EN DAGS mellomrom. Hvor sannsynlig er det at det er tilfeldig? Ikke i det hele tatt. Danske kilder sier at ordren om å stenge kom utenfra, antagelig fra WHO, som har slike fullmakter i pandemiske kriser, hvis definisjon har blit omformulert for å passe dagens situasjon.

Dette er det Erna Solberg ville skjule med sine hemmeligholdelse av bakgrunnen for nedstengingen.

På samme vis ser vi at Erna formelig kastet 2,2 milliarder etter Bill Gates for utvikling av vaksine. I denne perioden ble det kjent at leger hamstret det billige og virksomme legemiddelet plaquenil til seg selv fordi de fikk nyss om svært lovende resultater opp imot korona. Da så vi hvor det bar, og undersøkelsene som Norge FREMDELES bygger sin politikk på, å avvise bruk pga. "hjerteproblemer", viste seg å vare forfalskede og ble senere trukket av Lancet, en sjelden affære i seg selv. Norge nbekter fremdeles å benytte denne medisinen, og nå senere også ivermectin, som har enda bedre prognose ved bruk mot korona.

NORSKE MYNDIGHETER OG HELSEMYNDIGHETER HAR SOLGT BEFOLKNINGEN TIL ET MASSEVAKSINERINGSEKSPERIMENT!! OG MED DENNE BAKGRUNNEN VIL DE NÅ HOLDE OSS FANGET TIL ALLE ELLER FLESTEPARTEN ER INJISERT MED GIFT DERE VET, DERE VET, DREPER!!!

Dette er landsforræderi, og jeg ber om at befolkningen og fremtidens forvaltere av makt i Norge vil se dette klart og straffeforfølge de involverte i bedraget og overgrepet til ytterste konsekvense for Erna Solberg, Camilla Stoltenberg, Nakstad, Steinar Madsen m. fl.

Jeg protesterer herved på det sterkeste og ytterste som borger av et fritt Norge, på den fasistiske reguleringen av samfunnet som rulles fram, og som bryter med flere grunnlovsprinsipper og annen legalitet.

John Roger Holte