Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei til corona pass. Nei til et medisinsk Diktatur og apartheidsamfunn slik det nå legges opp til. Menneskerettigheter skal respekteres og nordmenn skal være frie mennesker med alle rettigheter jmf menneskerettighetene uavhengig av vaksiner og annet fjas.